GARDEN EXPO

10-11 MARCA 2018

G2A ARENA

WSTĘP 12 ZŁ

DLA ODWIEDZAJĄCYCH DLA WYSTAWCÓW

mgr inż. arch. kraj. Joanna Bułat

Absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Nauczyciel i egzaminator w zawodzie technik architektury krajobrazu i florysta.  W Zespole Szkół Agroprzedsiębiorczości prowadzi zajęcia z pracowni architektury krajobrazu oraz urządzania terenów zieleni.