GARDEN EXPO

10-11 MARCA 2018

G2A ARENA

WSTĘP 12 ZŁ

DLA ODWIEDZAJĄCYCH DLA WYSTAWCÓW

dr inż. arch. kraj. Marta Gargała-Polar

Pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego (Zakład Architektury Krajobrazu, Wydział Biologiczno-Rolniczy). Prowadzi badania z zakresu roślinności terenów niezurbanizowanych oraz przekształceń krajobrazu miejskiego i wiejskiego. Autorka licznych publikacji związanych z architekturą krajobrazu. Członek Podkarpackiego Oddziału Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu.