GARDEN EXPO

10-11 MARCA 2018

G2A ARENA

WSTĘP 12 ZŁ

DLA ODWIEDZAJĄCYCH DLA WYSTAWCÓW

Dr inż. arch. kraj. Agata Gajdek

Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Pracuje w Zakładzie Architektury Krajobrazu, na Wydziale Biologiczno-Rolniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego, na stanowisku adiunkta. Jej dotychczasowa działalność naukowa związana jest z miejskimi przestrzeniami rekreacji i architekturą drewnianą.